Reliant Objects är en grupputställning av tvärvetenskapligt hantverk som utmanar föreställningar om form, funktion och framtiden för inhemska föremål. I Reliant Objects försöker verken göra anspråk på sitt eget berättarutrymme, bygga nya framtider och objektbyrå genom utmaningar att bilda, missbruka och dysfunktion. Dessa objekt förlitar sig på en tittares erkännande av deras likhet och skillnad, i förmågan att söka mening i sina utvikningar från vardaglig förtrogenhet. Denna utställning handlar inte om strikt historiska föremål eller vardagliga föremål, materiell specificitet eller arbetshantverk. Det handlar inte om "sakens historia", utan snarare om förmågan för dessa objekt att se in i framtiden och fungera som en återspegling av mig själv. I sin mångfald, förstärkning eller fragmentering fungerar dessa verk som en spegel, så att betraktaren kan känna igen sig själva och sina kollektiva framtida potentialer i olika och okända delar och bitar.

 

Länk till Reliant Objects webbplats

 

 

  • titel : Reliant Objects
  • på : Hoffman Gallery vid Oregon College of Art and Craft
  • perioden : 25 maj till 2 augusti 2018