• titel: Silverslakten på: Nutida Svenskt Silver i Stockholm
  • period: 8 feb - 6 mar 2013