Spegel, spegel...

MAKI OKAMATO, JENNY NORDBERG, DAVID TAYLOR

19 SEPTEMBER – 10 OKTOBER 2020

Speglat sig har människan gjort i årtusenden. Jag berättar myten om hur den vackre Narcissus förlorar sig i sin egen spegelbild, en nedärvd (o)vana vi tar med oss ända i modern tid. Genom historien har allt från den lyrik vattenytan till olika polerade metaller brukats för att vi ska få en glimt av oss själva.

Galleri Sebastian Schildt har en av konstnärerna Jenny Nordberg, Maki Okamoto och David Taylor att utforska temat speglar. Jag är Spegel, Spegel... sammanförs tre helt olika konstnärskap som fokuserar på speglingar och reflektioner.

Det rör sig om speglar som kommenterar vår syn på oss själva, inspeglingen av det omgivande rummet likaväl som själva tillverkningsprocessen. Fördjupningen har också givit upphov till frågor om vad en spegel egentligen bör återge, och på sätt den kan utformas för att rymmas inom begreppet spegel.

Resultatet är en rad spektakulära konstverk i olika utföranden och format. Konstnärligt inställda speglar som nödvändigtvis inte återspeglar betraktarens egentliga utseende, åtminstone inte på ett traditionellt vis.

Utställningen Spegel, spegel... är del av programmet för Stockholm Craft Week som äger rum torsdag 1 oktober – söndag 4 oktober 2020.