" Speglingar " ett konstverk av Maki Okamoto. Hennes speglar återspeglar inte ditt utseende utan något annat.

Enkla repeterande linjer och mönster på stenens yta. Mina ögon fastnar vid dom monotona rytmerna, och jag tillåter mig att reflektera mina känslor.

När spegeln inte speglar ditt utseende, vad ser du då?

" Speglingar " ett konstverk av Maki Okamoto. Hennes speglar återspeglar inte ditt utseende utan något annat.
Handspegel / material: rosa täljsten och koppar
Utställningens titel, "Speglingar" är ett svenskt ord som är svårt att översätta. Reflektioner eller spegling är de närmaste orden.
Dessa verk har skapats till hennes separatutställning på Konsthantverkarna i Stockholm. Sedan dess har några av dem fått nytt hem och andra rest runt i många utställningar.