Spegel, spegel…

MAKI OKAMATO, JENNY NORDBERG, DAVID TAYLOR

19 SEPTEMBER – 10 OKTOBER 2020

Speglat sig har människan gjort i årtusenden. I konsten berättas myten om hur den vackre Narcissus förlorar sig i sin egen spegelbild, en nedärvd (o)vana vi tagit med oss ända in i modern tid. Genom historien har allt från den glänsande vattenytan till olika polerade metaller brukats för att vi ska få en glimt av oss själva.

Galleri Sebastian Schildt har bjudit in konstnärerna Jenny Nordberg, Maki Okamoto och David Taylor att utforska temat speglar. I utställningen Spegel, spegel… sammanförs tre helt olika konstnärskap som fokuserar på speglingar och reflektioner.

Det rör sig om speglar som kommenterar vår syn på oss själva, inspeglingen av det omgivande rummet likaväl som själva tillverkningsprocessen. Fördjupningen har också givit upphov till frågor om vad en spegel egentligen bör återge, och på vilket sätt den kan utformas för att rymmas inom begreppet spegel.

Resultatet är en rad spektakulära konstverk i olika utföranden och format. Konstnärligt framställda speglar som nödvändigtvis inte återspeglar betraktarens egentliga utseende, åtminstone inte på ett traditionellt vis.

Utställningen Spegel, spegel… är del av programmet för Stockholm Craft Week som äger rum torsdag 1 oktober – söndag 4 oktober 2020.