“Enkla repeterande linjer och mönster på stenens yta. Mina ögon fastnar vid de monotona rytmerna och jag tillåter mig att reflektera mina känslor i dem. “

  • Speglingar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *