Minnen_Sound and Objects_Sayuri and MakiA collaborative project with the sound artist Sayuri Hayashi Egnell.

 

____________________

The memory
sound + objects

The same sound, the same object can evoke different memories. Every person is different, we all have different background, all feel different things even though we see the same thing. It is your feelings, your thoughts that are reflected in our work, that is the most precious.
You are welcome to our exhibition. Mirrors in soundscape.

Supported by Stockholms stad

____________________

Minnen
Ljud + Objekt

Samma ljud, samma objekt kan framkalla olika minnen. Alla är olika, alla har olika bakgrund, alla känner vi olika saker trots att vi tittar på samma sak. Det är dina känslor, dina tankar som speglas i våra verk, och det är dom som är mest värdefulla. Du är välkommen till vår utställning. Speglar i ljudlandskap.

Med stöd från Stockholms stad.

____________________

Film : Sayuri Hayashi Egnell

 

  • title : Minnen - Sound + Objects
  • date: 31 October - 5 November 2017
  • where: at Galleri KORN, Hornsgatan 147 Stockholm.
  • music : Sayuri Hayashi